Ronald Florisson

Ervaren communicatieprofessional met brede ervaring in de financiële dienstverlening, de semi-publieke sector en bij de rijksoverheid. Gespecialiseerd in financiële communicatie, litigation communicatie, governance issues, investor relations en issuecommunicatie.

 

Eigenaar

2011 t/m heden

Florisson Communicatie is gespecialiseerd is in zakelijke, financiële en issuecommunicatie. De focus ligt op “critical communications” voor als het er echt op aan komt.

Communicatie van vraagstukken waarvan de oplossing essentieel is voor de continuïteit van het bedrijf of de organisatie. Positief bijvoorbeeld bij fusies of overnames, negatief bij rechtszaken of mogelijke slechte publiciteit.

Op basis van het moderne netwerkconcept worden klanten diensten op maat aangeboden. Florisson Communicatie is sterk in strategische communicatie over complexe vraagstukken, al dan niet acuut, waarbij multidisciplinaire samenwerking plaatsvindt met bijvoorbeeld accountants- en advocatenkantoren.

Directeur Corporate Communicatie

2001-2011

Hoofd Corporate Communications

Woordvoering

Marketing PR

Issue beleid

Corporate Governance and SRI

Stembeleid en uitvoering op aandeelhoudersvergaderingen van Robeco-participaties

Engagement met beursgenoteerde bedrijven over CG & SRI thema’s

MVO-beleid Robeco

Eigenaar

2000-2001

Hoofd Externe Communicatie van de Rabobank (perscommunicatie, issuecommunicatie, public affairs, speeches en jaarverslagen)

communicatie over het ‘Donnerrapport’ over de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (‘WAO’)

communicatie van het het “Rapport Koning” over ESF Subsidies

voorzitter van de raad van toezicht op het internet voor het Gezondheidsloket.

Hoofd Marketing en Communicatie

marketing-, interne- en arbeidsmarktcommunicatie

VP Corporate Communications

1999

Woordvoerder Baan Company “worldwide”
Lid leadershipteam

Directeur Communicatie

1990-1999

Woordvoerder ministers Kok en Zalm
Lid ministerstaf lid presidium voorlichtingsraad
Voorzitter commissie nieuwe media van de voorlichtingsraad
Voorzitter stuurgroep gemeenschappelijk voorlichtingsloket (project van het nationaal actieprogramma electronische snelweg)
Lid nationaal forum ter introductie van de euro
Voorzitter voorlichtingsforum ter introductie van de euro
Lid commissie toekomstontwikkeling departementale Bidoc’s

Plv. directeur Communicatie

1988-1990

Plv. directeur Voorlichting Ministerie van Economische Zakenwoordvoerder minister de Korte, directeur CPB Zalm en secretaris-generaal Rutten

woordvoering Algemene Economische Politiek

Introductie campagne interne markt

Woordvoerder Rijksbegroting en WOB functionaris

1983-1988

1986-1988

Woordvoerder Rijksbegroting Ministerie van Financiën

woordvoering budgettaire notas zoals Miljoenennota en Voorjaarsnota

woordvoering over financieel gedrag andere overheidsinstanties

 1983-1986

Wet Openbaarheid van Bestuur functionaris Ministerie van Financiën, tevens assistent van directeur Voorlichting

Medewerker Tweede Kamerlid

1981-1983

commissie Sociale Zaken met accent op WOR en ARBO

Fractieassistent Gewest ‘s-Gravenhage

1976-1982

Huidige nevenwerkzaamheden

Maatschap Beter Toezicht (diensten voor interne toezichthouders in de semi-publieke sector)

Voorzitter d’Associatie Vereniging voor Communicatiemanagers.

Bestuurder Stichting Nederlands Governance Genootschap

Bestuurslid Filmproducent Lumen

Voormalige nevenwerkzaamheden

Voorzitter Filmhuis Den Haag

Vice-voorzitter Eumedion

Bestuurder Corporate Governance Platform

Lid Raad van Toezicht Muziekcentrum voor de Omroep

Lid Raad van Toezicht van het Filmmuseum

Voorzitter Haagse Programmaraad

Diverse bestuursfuncties in de gesubsidieerde filmsector

Penningmeester gastprogrammering Lucent danstheater en Anton Philipszaal

Penningmeester Instituut voor verborgen kennis

 

Florisson Communications

When it really comes down to it.

 • Press office
  Issues with regulatory authorities
  Issue communications
  Public Affairs

   

   

   

   

 • Corporate Governance
  Litigation Communications
  Second opinion and coaching

© Florisson Communicatieadvies. All rights reserved.