Florisson Communicatieadvies helpt bij het agenderen van thema´s op de publieke agenda. Het gaat om ontwikkelingen die de doelstellingen van het bedrijf of organisatie bevorderen.

Gezocht wordt naar stakeholders met een parallel belang. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die de doelstellingen het bedrijf of de organisatie belemmeren. Samen met de opdrachtgever worden wegen gezocht om deze issues te redresseren. Vaak gaat het om de lange adem. Een opinie die zich eenmaal gezet heeft, zeker bij (semi) overheidsinstellingen en NGO´s, is niet eenvoudig te veranderen.