Litigation PR is het proactief behartigen van mediarelaties en reputatiebeleid in geschillen tussen organisaties, van het ontstaan tot het schikken tot een rechtszaak. Litigation PR is in tegenstelling tot Angelsaksische landen in Nederland een nogal onbekend fenomeen.  Litigation PR vraagt een aanpak die grenzen overschrijdt. Nieuwe wetgeving draagt er toe bij dat in de nabije toekomst steeds meer (internationale) geschillen onder Nederlands recht zullen worden betwist.

Litigation PR ondersteunt de communicatie van partijen, alsmede hun advocaten, in dispuutsituaties. Florisson Communicatieadvies werkt nauw samen met de specialisten op het gebied van Litigation PR. Heeft het dispuut een internationale dimensie dan werkt Florisson samen met gespecialiseerde kantoren van over de hele wereld. Deze communicatie bureaus hebben zich in Litigation PR gespecialiseerd en hebben een brede ervaring in onder meer issues met toezichthouders, milieuclaims, arbeidsconflicten, octrooi en patentrecht, fraude en class actions etc..