Welkom bij

Florisson Communicatieadvies

CRITICAL COMMUNICATIONS

Florisson Communicatie is gespecialiseerd is in zakelijke, financiële en issuecommunicatie. De focus ligt op “critical communications” voor als het er echt op aan komt.

Communicatie van vraagstukken waarvan de oplossing essentieel is voor de continuïteit van het bedrijf of de organisatie. Positief bijvoorbeeld bij fusies of overnames, negatief bij rechtszaken of mogelijke slechte publiciteit.

Op basis van het moderne netwerkconcept worden klanten diensten op maat aangeboden. Florisson Communicatie is sterk in strategische communicatie over complexe vraagstukken, al dan niet acuut, waarbij multidisciplinaire samenwerking plaatsvindt met bijvoorbeeld accountants- en advocatenkantoren.

Voor wie we werken delen wij niet publiekelijk. Florisson Communicatie werkt en heeft gewerkt voor pensioenfondsen, woningcorporaties, vermogensbeheerders, netbeheerders, belangenbehartigers, management consultants, beursgenoteerde ondernemingen en financiële toezichthouders. Zowel voor organisaties als voor individuen.

Snel aan het werk en meteen productief

Wij werken volgens het gangbare advocatenmodel. Uurtje factuurtje, zonder verborgen kosten en zonder retainer.

Omdat wij goed ingevoerd zijn op het gebied van bestuur en financiën is er nauwelijks sprake van inwerktijd

Wij zijn meteen productief. Hebt u een issue of naderend conflict of hangt er een crisis in de lucht.

Het is verstandig om niet te lang wachten en meteen contact op te nemen.

Wij werken in aanvulling op communicatieafdelingen die zich concentreren op klanten- en medewerkerscommunicatie.

Bestuurscommunicatie

Wij bieden u alle communicatiediensten voor bestuurders en interne toezichthouders

Governance issues

In vele sectoren is Florisson Communicatie actief op het gebied van governance issues, zowel in de private als de publieke- en semi-publieke sector. Het kan gaan om het vertrek van bestuurders en andere sleutelfiguren in de organisatie, verschil van inzicht tussen bestuur en RvC. Of issues met tussen aandeelhouders en beursgenoteerde fondsen. Onderwerpen die om omzichtig manoeuvreren vragen, om de continuïteit van de bedrijfsvoering zo beperkt mogelijk te houden.

Als oud bestuurder van belangenbehartigers voor institutionele partijen op governance gebied komt veel ervaring mee, aangevuld met ervaring als leidinggevende op de corporate communicatie discipline bij een grote assetmanager, een bank en het ministerie van Financiën. Omdat er grote belangen op het spel staan is dit geen onderwerp voor experimenten, maar is het beter op zeker en voor inhoudelijke degelijkheid te gaan.

Indien gewenst kan het team worden aangevuld met ervaren company secretarissen, insprekers op aandeelhoudersvergaderingen of governance deskundigen.

Litigation communicatie

Litigation PR is de proactieve vertegenwoordiging van mediarelaties en reputatiebeleid in geschillen tussen organisaties, vanaf het begin tot en met de uitspraak van geschillen en rechtszaken. In tegenstelling tot Angelsaksische landen is Litigation PR in Nederland een tamelijk onbekend fenomeen. PR in rechtszaken vraagt vaak om een aanpak die landsgrenzen overschrijdt.

Door nieuwe Nederlandse wetgeving zullen in de nabije toekomst steeds meer (internationale) geschillen naar Nederlands recht worden aangevochten. Litigation PR ondersteunt de communicatie van bedrijven en organisaties en hun advocaten in conflictsituaties.

Florisson Communicatie werkt nauw samen met specialisten op het gebied van Litigation PR. Als het geschil een internationale dimensie heeft, werkt Florisson samen met gespecialiseerde bureaus over de hele wereld. Deze communicatiebureaus hebben zich gespecialiseerd in litigation PR en hebben een ruime ervaring in zaken als issues met toezichthouders, milieuclaims, arbeidsgeschillen, octrooirecht, fraude en class actions, etc.

Issues met toezichthouder

De bekendmaking van een al dan niet voorgenomen sanctie door een financiële toezichthouder of een schikking met het Openbaar Ministerie brengt vaak meer schade met zich mee dan de sanctie zelf. Hetzelfde geldt voor de rapportage over verloren vergunningen of negatieve toetsingen van bestuurders en commissarissen. Persoonlijke schade kan zeer ernstig zijn.

Maar al te vaak gaat de aandacht alleen uit naar de juridische aspecten. Florisson Communicatie helpt u om uw verhaal specifiek te formuleren voor elke stakeholder. Het is vaak beter om het verhaal zelf te doen, dan de krant of uw concurrenten. Wij helpen u de impact op de activiteiten van uw organisatie te minimaliseren


Praktische communicatie op het gebied van bestuur en financiën; voor als het er echt op aan komt.

Financiële communicatie

Press office

Pressoffice richt zich op organisaties die af en toe, al dan niet gewild, de aandacht van de media trekken. Maar niet genoeg om een vaste woordvoerder aan het werk te houden. Het werkt als volgt. Op uw website wordt onze naam weergegeven met ons mobiele nummer en ons email adres. Wij vragen u ons actief op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in uw organisatie.

U betaalt geen vast bedrag, we rekenen alleen de tijd die we besteden aan het beantwoorden van de vraag. U krijgt toegang tot een groot netwerk van journalisten en bij calamiteiten bent u verzekerd van professionele ondersteuning. Pressoffice is ideaal als aanvulling op interne communicatieafdelingen die vaak primair gericht zijn op klanten en medewerkers. Om de continuïteit te waarborgen wordt deze service als team aangeboden.

Public Affairs

Banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen hebben zich onvoldoende staande weten te houden in de Nederlandse publieke opinie en politiek. Desondanks staan ambtenaren en politici open open voor directe contacten met individuele bedrijven. Omdat deze werkzaamheden een grote vlucht namen zijn zij ondergebracht in CAPITAL public affairs. Via de ondertsaande button komt u op de website waar u meer kunt lezen.

M&A communicatie

Voor een succesvolle fusie- en overnameovereenkomst is nauwkeurige communicatie vereist. Voorkomen moet worden dat een tijdige en verkeerde meningsvorming de overeenkomst in de weg staat. Vanaf het moment van het bevrijdende persbericht over de overeenkomst is het belangrijk om stakeholders mee te krijgen. Medewerkers, klanten, toezichthouders en aandeelhouders zullen besluiten al dan niet toe te treden.

Wij helpen u graag met het maken van een overtuigend verhaal voor medewerkers, klanten, toezichthouders en aandeelhouders. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de spelregels en de taal van uw andere adviseurs. We zorgen er graag voor dat de communicatie binnen uw fusie- en overnameteam goed vertegenwoordigd is.

Wij zijn trots over wat wij voor onze klanten hebben betekend, maar spreken er niet over. Ook al zijn we jaren verder. Wij hebben in de bancaire-, pensioen-, corporatie-, zorg-, energie- en de agrarische sector gewerkt. In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag over de aard van de werkzaamheden.

Florisson Communicatieadvies: When it really comes down to it.