Florisson Communicatieadvies

Voor als het er echt op aan komt.

Florisson Communicatieadvies is gespecialiseerd in bestuurlijke-, litigation-, financiële- en issuecommunicatie. Praktische “critical communications” voor als het er echt op aan komt.

Communicatie van vraagstukken waarvan de oplossing essentieel is voor de continuïteit van het bedrijf of de organisatie. Positief bijvoorbeeld bij fusies of overnames, negatief bij rechtszaken of mogelijke slechte publiciteit.
01

Mediawoordvoering

Communicatieafdelingen richten zich veelal op medewerkers en klanten. Maar als het er echt op aan komt dan komen meer stakeholders in beeld, zoals toezichthouders, de landelijke media, bestuurders, opsporingsautoriteiten etc. Dit geeft een heel andere dynamiek, vergt andere kennis en ervaring. De woordvoerder moet stevig in zijn schoenen staan. Juist als het om juridische, financiële en governance gevoelige woordvoering gaat. 
02

Pressoffice

Press office richt zich op organisaties die af en toe, al dan niet gewild, de aandacht van de media trekken. Maar niet vaak genoeg om een vaste woordvoerder in vaste dienst te hebben. Florisson Communicatieadvies heeft meerdere opdrachtgevers en daarmee meer mediaomzet dan communicatiemensen in huis. Het is net als bij chirurgen, de operatievaardigheden onderhouden en dagelijks doen, levert beter resultaat op.

03

Issuecommunicatie

Uw bedrijf loopt tegen een maatschappelijk probleem aan. U wilt de agenda zetten of de agenda dreigt door anderen voor u te worden bepaald. Florisson Communicatieadvies helpt u met een verstandige strategie die er voor zorgt dat u het issue de baas wordt. Vanzelfsprekend wordt u desgewenst terzijde gestaan bij de uitvoering van de strategie.
04

Litigation communicatie

Litigation PR is de proactieve vertegenwoordiging van mediarelaties en reputatiebeleid in geschillen tussen organisaties, vanaf het begin tot en met de uitspraak van geschillen en rechtszaken. PR in rechtszaken vraagt vaak om een aanpak die landsgrenzen overschrijdt.


Efficient door focus.

Door focusgericht werken en het ontbreken van vaste lasten voor de opdrachtgever is het efficienter en effectiever om media- en issuecommunicatie uit te besteden in plaats van in eigen huis te hebben. Bij acute zaken afrekenen per minuut achteraf, bij langere trajecten van dagdeel tot week tot maandfacturering. Weinigen in de markt bieden de opdrachtgever dergelijke flexibiliteit. Geen cross-selling.
05

Second opinion en coaching

Komt u organisatie in het middelpunt van de belangstelling te staan? En het moet goed gaan? Second opinion voorkomt dat de organisatie aan tunnelvisie leidt. Zonder enig deelbelang wordt met frisse blik van buiten gekeken of er geen zaken over het hoofd worden gezien. Buiten wordt naar binnen gebracht.

Met coaching, begeleiding en ontwikkeling van communicatietalent door praktische actieve begeleiding, wordt u werk uit handen genomen waar u in de praktijk niet aan toekomt.
06

Public Affairs

Belangenbehartiging is uw informatie op het juiste moment, bij de juiste mensen over het voetlicht te brengen. Het is een ingewikkeld spel, waarbij de actoren in kaart worden gebracht, evenals hun al dan niet uitgesproken drivers en belangen. Tegenstanders worden geindentificeerd en medestanders gevonden. Speciale aandacht voor de krachten die  binnen belangenorganisaties werken. Indien dat de effectiviteit ten goede komt wordt een flankerende communicatiestrategie bedacht en uitgevoerd.
07

Problemen met toezichthouders

De bekendmaking van een al dan niet voorgenomen sanctie door een toezichthouder of een schikking met het Openbaar Ministerie brengt vaak meer schade met zich mee dan de sanctie zelf. Persoonlijke schade kan zeer ernstig zijn.
Maar al te vaak gaat de aandacht alleen uit naar de juridische aspecten. Het is vaak beter om het verhaal zelf te doen, dan de krant of uw concurrenten. Het draait er om dat communicatie ervoor zorgt dat communicatie de impact op de activiteiten van uw organisatie te minimaliseert.
08

Corporate Communications

In vele sectoren werkt Florisson Communicatie op het gebied van governance issues, zowel in de private als de publieke- en semi-publieke sector. Het kan gaan om het vertrek van bestuurders en andere sleutelfiguren in de organisatie, verschil van inzicht tussen bestuur en RvC. Of issues met tussen aandeelhouders en beursgenoteerde fondsen. Onderwerpen die om omzichtig manoeuvreren vragen, om de impact op de continuïteit van de bedrijfsvoering zo beperkt mogelijk te houden.

Ronald Florisson

Ervaren communicatieprofessional met brede ervaring in de financiële dienstverlening, de semi-publieke sector en bij de rijksoverheid. Gespecialiseerd in financiële communicatie, litigation communicatie, governance issues, investor relations en issuecommunicatie.

Opdrachtgevers in de bancaire-, pensioen-, vermogensbeheer, hoger onderwijs, corporatie-, zorg-, energie- en de agrarische sector. Publiek, privaat en beursgenoteerd.

Zie verder op linkedin pagina:


Deze site gebruikt alleen functionele cookies, geen (cross)trackers en geen koppelingen met social media.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram